Rosenrot

Rosenrot (Rhodiola rosea L.)
Beskrivning av växten:
Rosenroten är 10 – 25 cm hög, en flerårig gräsväxt som har en tjock nästan knölformig
rotstock. Skotten är upprättstående, täta och kala. Skotten faller ofta under slutet av
växtperioden särskilt på höga stubbar. Namnet har växten fått från den färska rotstockens
rosendoft. Rosenrot växer i kärr och längs grusbottnade bäckar och åar i fjällområden. Den
odlas även som prydnadsväxt. Stammen är upprätt med tätt bladverk och med en
halvsfärisk blomställning. Växten är enkönad och blommar i juni. Fröna mognar under
tiden juni – augusti.

Verksamma ämnen:
Som tillhörande släktet Rhodiola innehåller rosenrot bl.a. avonolignaner, avonoider,
fenylpropanoider, kumariner, steroler, monoterpener och laktoner. De viktigaste
verksamma ämnena i Rhodiola rosean är rosavin, rosarin, rosin och salidrosid, av vilka
rosavin är den allra viktigaste när det gäller läkande egenskaper.

Historia:
Användning av rosenrot som medicinalväxt finns skriftligen dokumenterad ända från år
1749 i Linnés publicering Materia medica; från Sverige fraktades roten till Mellan-Europas
apotek för försäljning. Även äldre dokumentation om användning finns i fjärran-öst. I
Ostasien har man framför allt använt rosenrot för att öka den sexuella förmågan men också
för att stimulera centrala nervsystemet men här i Norden användes den för att bota
huvudvärk och skörbjugg. Utvändigt på kroppen användes rosenrot för behandling av
brännskador och sår. Av rosenrot har man även berett hemgjord parfym.
Man vet att vikingarna använde roten som stimulans vid långa tröttande båtfärder och i
Mongoliet har den använts vid behandling av tuberkulos och cancer.

Användning:
Rosenrotens torkade rötter och extrakt framställt ur dem används inom medicinen. Växten
ses som en adaptogenisk medicinalväxt som påverkar organens funktion och förstärker
genom att öka arbetsförmågan, allmänkonditionen, stresståligheten o.s.v.
Rosenroten höjer i likhet med andra adaptogenväxter organens motståndskraft mot olika
negativa biverkningar. Vanligtvis omnämns dess effekt vara både fysiskt och psykiskt.
Följande erfarenhetsmässiga och undersökta effekter av rosenrot både för fysisk och
psykisk uthållighet är värda att utnyttjas. Med jämförande rysk forskning som grund har
rosenrot starkare stimulerande verkan än ryssroten ( Eleuterococcus senticosus). I vissa fall
konstaterades den öka den fysiska uthålligheten mer än ginseng.

# Rhodiola roseas mångfacetterade inriktning att påverka
ämnesomsättningen inverkar även på faktorer som verkar preventivt mot
åldrandets symptom. Förbehandlingseffekterna för åldringar är betydande.
Nyttan är även märkbar vid vården av patienter med olika sjukdomar och
förstärker även läkarens möjligheter att vårda patienter med dessa
sjukdomar. Rhodiola rosea L ger även möjlighet att minska
läkemedelsdoserna och höja vårdresultaten.
# En del av dem som lider av Parkinsons sjukdom får speciellt positiva resultat
vid behandling med rosenrot
# Rymdfarare använder rosenrot för att förbättra uthålligheten.
# I ryska mentalsjukhus har man använt rosenrot vid vård av schizofrena
# Rhodiolas cardioprotektiva eller stödjande av hjärtmuskelverksamheten har
undersökts kliniskt och teoretiskt. Även Rhodiolas inverkan vid behandling av
hjärtrytmstörningar har undersökts.
# Rekommenderas vid behandling av personer med lågt blodtryck, varvid
resultaten vid sådan behandling är speciellt goda. Även vid behandling av
personer med högt blodtryck har man vid undersökningar erhållit positiva
resultat. Men vid högt blodtryck rekommenderas den inte i sjukdomens
värsta skede och doseringen bör vara väl avvägd.
# Rosenrot lämpar sig väl vid varje preventiv behandling av fysisk, psykisk och
kemisk stressituation såsom före och efter en operation.
# Särskilt positiva har resultaten varit vid behandling av cancer och forskning
om cancerbehandling fortsätter vidare. I synnerhet ökar
cytostatikabehandlingens beständighet och förebyggandet av metastaser har
man ansett ha betydelse.
# Värt att uppmärksamma är även de läkarvetenskapliga biofysiska
undersökningar vid behandling av cancersjukdomar. De visar att olika
Rhodiols homeopatiska koncentrat påverkar friska celler annorlunda jämfört
med cancerceller. Utvecklingen av dessa forskningar är det absolut värt att
följa.
# Rosenrot är även värt att använda vid behandling av patienter med
hörselproblem eftersom den höjer både luftens och benets ledningsförmåga.
# Inom tandvårdsvetenskapen har man använt Rhodiola-extrakt-preparerade
bandage mot tandköttsinammationer
# Den har använts med positiva resultat även vid behandling av olika
menstruationsbesvär.
Förutom adaptogena egenskaper har rosenroten bl.a. följande egenskaper
# Bromsar tumörers tillväxt. (Formanova och andra 1998)
# Minskar halten av glukos, kolesterol och triglycerin
(Molokovkyym. 1989, Husbaktova och andra 1989)

Källor:
# Ruusujuuriseminari, St. Mikkeli 2002-06-18. Verkkojulkaisu:
www.mtt./met/pdf/met37.pdf
# Rhodiola rosea Phytomedicinal Overview by Richard P. Brown,
M.D., Patricia L. Gerbarg,MD.ja Zakir Ramazanov,Ph.D.,D.S.