Välkommen till LaponiaHerbs

Naturen i polcirkens land är för oss det centrala med två extrema årstider med midnatt sol på sommaren och Mörker kyla på vintern .

Vi tror naturen växter och djur har anpassat sig till det extrema klimatet här och har förmåga att absorbera sommarens Ljus och därför har extra kraft att ge till oss för att vi ska orka med den kalla och långa mörka vintern.

Vi tror också att det är ljuset i växterna här i norr som gör att vi mår bra och får oss att växa på alla plan.

Tillsammans med mina föräldrar släkt och vänner odlar vi nu några växter som varit av betydelse för folket här i norr bla. Fjällkvanne och Rosenrot.

Vi har uppfattat blommorna här uppe som väldigt intressanta det resultera i att vi tagit fram en serie blomsterdroppar från blommor i Torne lappmark. Blomsterdroppar från Tornedalen.

Vi har också intresse för gammal folktradition, kultur, och leverne i Tornedalen .Sökandet efter sitt ursprung och identitet har lett oss till att utforska mer av de shamanska och de som är naturnära och varit naturligt för natur folken i alla tider.

Vi önskar er välkommna att hälsa på i vår sida

Torsten Mäkitaavola

 

Blomsterdroppar från Tornedalen