Blomsterdroppar från Tornedalen

 

Blomsterdropparna är gjorda på blommor här i norr, det som är intressant  att blommorna och växterna här i norr får mycket ljus eftersom vi har midnattssol som gett dem en hög bioenergi.

Blomsterdroppar från Tornedalen

Vi har lagerflaskor av Blomsterdropparna  från Tornedalen.Terapeutset för dem som vill arbeta med blomsterdropparna.

Vill du ha en bruksflaska så kan vi göra i ordning en blandning till dig.

I regel väljer man 1-3 blommor till din individuella bruksflaska , av blandningen tarr man 2-4 droppar 2-4ggr/dag i 3-4 veckor

Att välja en lämplig blandning kan göras på olika sätt,Exempelvis :

1 )  Här kan du titta på blomsterbilderna välj tre blommor som du dras till: läs sedan vad blommorna står för och känn efter ifal det är något du vill ha beställ här.

2) Telefon konsultation  för hälp att välja en blandning.

3) Du kan även låta datorn välja en blandning på tre o se ifall den kan vara lämplig för dig.

 

 

 

Bild:Blomsterdroppar terapi ett  med lagerflaskor i låda av björk.

kontakta  för mer information om du är intresserad att börja jobba med blomsterdroppar från Tornedalen

från  en lagerflaskor gör man ca 80 -100 bruksflaskor .

 

 

 

 

 

 

 

Framställning av Blomsterdropparna:
Blomsterdropparna från Tornedalen är gjorda enligt samma metod som Dr. Edvard Bach (1886-1936) använde sig av. Jag blev inspirerad
att göra blomsterdroppar av lärarna på fytoterapikursen i Frantsila och de Finska Blomsterdropparna. Jag hade fått höra att växterna i norr
hade högre bioenergi än motsvarande växter söder över, detta väckte mitt intresse att framställa blomsterdroppar från norr. Under
sommaren 2010 hade jag möjlighet att vistas i” midnattsolens land” i Tornedalen och dess ren natur. Blommorna jag använt för att
framställa blomster dropparna är de som finns med i listan.
Blomsterdropparnas effekter har jag provat mig fram till och fått till mig under meditation. Jag vill poängtera att resultaten är grundade på
mina upplevelser och absolut inte baserat på fakta eller vetenskaplig sanning. Var och en kan själv prova och använda blomsterdropparna,
känna in hur de påverkar just Dig.
Jag vill vara ödmjuk inför naturens storhet och mångfald och växternas enorma potential som är långt större än vi kan ana.
Blomsterdropparna har med stor sannolikhet fler egenskaper och verkningar långt mer än jag kunnat beskriva här. Detta är bara en början i
att kartlägga och sammanställa blomsterdropparna och dess effekter. Därför är jag intresserad av att få höra hur användarna av blomster
dropparna upplever dem och beskriver dem.
Blomsterdroppar har används för att balansera negativa känslotillstånd som i regel sänker vårt immunförsvar och orsakar olika fysiska och
psykiska besvär.
Blomster droppar är trygga att använda, de kan användas för att förbättra sinnestillståndet och för ökad självkännedom. De kan användas
som stödbehandling till andra behandlingsformer.
Blomsterdroppar kan användas tillsammans med andra, vanliga mediciner.
Hur man använder blomsterdropparna:
Bekanta dig med blommorna och beskrivningen av blommorna. Känn efter intuitivt eller rådfråga en terapeut för att välja ut vilka blomster
som bäst passar dig och dina närmaste.
Från en förvaringsflaska kan man göra ca 80 bruks flaskor. Förvaringsflaskan håller sig i regel tiotals år, medans bruksflaskan bör
användas omgående då dess hållbarhet bara är några veckor. Bruksflaskans hållbarhet kan förlängas något genom att tillsätta alkohol 1tsk
(5ml) till 30ml bruksflaska.
Tillverkning av bruksflaska:
Välj en eller flera Blomsterterapiprodukter, från förvaringsflaskor tag två droppar av vardera i en 30 ml flaska med rent källvatten. Intag
från bruksflaskan 2-4 droppar 2-4ggr per dag antingen direkt i munnen eller i ett halvt glas vatten under några veckors tid, eller enligt
behov. Om Du anser att Du reagerar för kraftigt minska på doseringen.
Blomster droppar kan även användas utvändigt vid ex. bad. Dosering vid fotbad: 5-10 droppar.Från bruksflaskan kan man stryka direkt på
huden eller blanda i massage olja.
Blomsterdroppar med Ljus från Norr, Lycka och välmående från Blommorna.
Torsten Mäkitaavola